Izvješće do 31.12.2020

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Rebalans financijskog plana za 2020.

Program rada 2021

Izvješće do 31.12.2019

Izvješće do 31.12.2017

Izvješće do 31.12.2016

Izvješće do 30.06.2019

Program rada 2019

Izvješće do 31.12.2018

Godišnje izvješće - povjerenik za informiranje

Izvješće do 30.06.2018

Program rada 2018

Izvješće do 30.06.2017

Rebalans financijskog plana za 2017

Program rada 2017

Rebalans financijskog plana za 2016

Odluka o dodjeli sredstava za potporu manifestacijama u 2017. godini

Pravilnik o kriterijima dodjele potpora manifestacijama

Odluka o dodjeli sredstava Ribarska noć

Odluka o rebalansu 2016

Odluka o raspisivanju javnog poziva

Odluka o provedenoj samoučinkovitosti

Odluka o programu rada 2017 vijeće

Odluka o pravilniku o kriterijima dodjele potpora manifestacijama

Odluka o Povjerenstvu za dodjelu potpora

Odluka o izvješću o radu 1-6.2016

Odluka o izvješću NO do 30.6.2016

Odluka o imenovanju Udruge osoba

Odluka o programu rada 2016

Odluka o rebalansu 2015

Odluka o prihvaćanju strategije - skupština

Odluka o dodjeli sredstava

Odluka o dodjeli sredstava - Jadreški

Odluka o dodjeli sredstava 2016

Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2015 godinu
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_08_102_1989.html

Odluke vijeća 2014
http://www.liznjaninfo.hr/dokumenti/odluke.zip

Odluka o dodjeli sredstava za 2015
http://www.liznjaninfo.hr/dokumenti/odluka-programi-2015.pdf

Odluka - poplavljena područja
http://www.liznjaninfo.hr/dokumenti/odlukapoplavljenapodrucja.jpg

Kućni red
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/kucni-red.pdf

Obrazac za evidenciju prometa
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/obrazac-evidencija-prometa.docx

Obrazac TZ
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/obrazac-tz.pdf

Osnove poslovanja / powerpoint prezentacija
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/osnove-pp-prezentacija.pptx

Brošura o paušalnom plačanju
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/pausalno-placanje-brosura.pdf

Pravilnik o razvrstavanju
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/pravilnik-o-razvrstavanju.pdf

Primjer cjenika
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/primjer-cjenika.doc

Obračun PDV-a
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/problemi-obracun-pdva.doc

Vodič za ugostitelje
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/vodic-za-ugostitelje.pdf

Zakon o zaštiti potrošača
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/zakon-o-zastiti-potrosaca.pdf

Zdravstvena potvrda
http://www.liznjaninfo.hr/downloads/zdravstvena-potvrda.doc

Zakon o boravišnoj pristojbi
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4144.html

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4143.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2465.html

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici
 http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_119_2936.html

Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2325.html

Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4144.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_59_1395.html

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2013. godinu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_06_70_1671.html

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2014. godinu
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_97_2190.html

Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_92_2324.html

Zakon o strancima
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_130_2600.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_74_1475.html

Odluka članovi skupštine
http://www.liznjaninfo.hr/dokumenti/odluka-clanovi-skupstine.pdf

Odluka članovi vijeća
http://www.liznjaninfo.hr/dokumenti/odluka-o-clanovima-vijeca.pdf

Odluka članovi nadzornog odbora
http://www.liznjaninfo.hr/dokumenti/NO_2014.pdf

Predstavnik u skupštini TZIŽ
http://www.liznjaninfo.hr/dokumenti/predstavnik-tziz.pdf

Godišnje izvješće 2016 .pdf

Godišnje izvješće 2016 .csv

Izvještaj NO TZO Ližnjan 1-6 2016

Poziv no4

Poziv no5

Poziv TZ vijeće 11

Poziv TZ vijeće 12

Poziv TZ vijeće 13

Poziv TZ vijeće 14

Poziv TZ vijeće 15

Poziv TZ vijeće 16

Program rada 2017

Skupština 6

Skupština 7

Strategija Južna Istra Final

 

 

 

 

Print

euprojekti

logo-small

    Tourist board of Ližnjan-Lisignano // Krasa 7, 52204 Ližnjan // T/F: +385 52 578 426 // e-mail: info@liznjaninfo.hrHTZTZIZ