Nakon objavljenog javnog poziva za predlaganje projekata i dostavljenih prijedloga programa za 2019.godinu za dodjelu potpore manifestacijama,Povjerenstvo za dodjelu potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Općine Ližnjan dostavilo je Turističkom vijeću TZO Ližnjan Prijedlog o dodjeli sredstava koje je Vijeće prihvatilo na svojoj redovnoj sjednici 25. veljače te dalo na prijedlog Skupštini TZO Ližnjan koja je 7.ožujka na svojoj redovnoj sjednici donijela sljedeću:

ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA ZA POTPORU MANIFESTACIJAMA U 2019.GODINI

Članak 1.

Odabrane su manifestacije koje doprinose obogaćivanju ponude destinacije, omogućavaju produženje turističke sezone i stvaraju prepoznatljivi imidž.

Članak 2.

Odobravaju se sredstva za sljedeće projekte:

RB.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

NAZIV PROJEKTA

IZNOS (KN)

1.

Sportsko ribolovna udruga Marlera

11. kup „Marlera“

2.300,00

2.

Sportsko ribolovna udruga Marlera

Prvenstvo IŽ u udičarenju s obale

700,00

3.

Sportsko ribolovna udruga Marlera

Prvenstvo IŽ u podvodnom ribolovu

500,00

4.

SRK PULS

Svetica trek

2.700,00

5.

SRK PULS

Full moon

1.000,00

6.

Udruga Ližnjanske maškare

Martinja 2019

1.000,00

7.

Udruga Ližnjanske maškare

Ližnjanske Maškare 2019

2.200,00

8.

Udruga Ližnjanske maškare

Balinjerada

2.500,00

9.

PUNK

Festival Lisianum art

2.000,00

   

UKUPNO

15.000,00

Predsjednik turističke zajednice Općine Ližnjan

Marko Ravnić

Ližnjan, 7. ožujka 2019.

 

Print

euprojekti

logo-small

    Tourist board of Ližnjan-Lisignano // Krasa 7, 52204 Ližnjan // T/F: +385 52 578 426 // e-mail: info@liznjaninfo.hrHTZTZIZ