×

Greška

[SIGPLUS_EXCEPTION_MEMORY] Insufficient memory to carry out an operation on root/images/ribarskanoc2022/Ribarska (113 of 176).JPG, an approximate 88026546 bytes required, 111149056 bytes available. (Not all available memory can be consumed in order to ensure safe operations.)

Naziv Projekta

ribAR – ribarsko digitalno okno

Kratak opis projekta

ribAR je apliakcija proširene stvarnosti (AR) (radi se o aplikaciji koja se „skida“ na mobitel, tablet i koristi se poput naočala/ gleda se kroz ekran) nadopunjena analognim dijelom - brošurom sa igrificiranim zadacima na temu lokalne ribarske baštine i lokalnih ribljih vrsta.  Cilj je drugačiji i inovativan način prezentacije lokalne ribarske tradicije u odnosu na druge ribarske priče diljem obale. Naravno, ovaj tehnički dio će već biti poseban, ali i sadržajno ćemo smislili neki neočekivani element koji bi činio razliku.

Aplikacija koja će biti besplatna za korisnika sadržati će nekoliko točaka s proširenom stvarnosti,a  na svakoj od točaka animirani lik približiti će kroz priču lokalnu ribarsku tradiciju korisniku. Kao sastavni dio aplikacije je analogna igrificirana tura koja će pratiti vizualni identitet aplikacije i poslužiti će kao svojevrsna reklama za mobilnu aplikaciju. Analognu igrificiranu turu sačinjavaju upute u mini knjižici na 20-ak stranica koja je vrlo prijenosna, laka za korištenje i uspomena koja ostaje.

Projekt je inovativan i uključuje sve dobne skupine s naglaskom na najmlađe koji sudjeluju u samom stvaranju proizvoda, prilagođen je i ranjivim skupinama, nije diskriminirajuć, višejezičan je, edukativan je i što je najbolje, mobitele okreće u svrhu edukacije na zabavan način.

Ciljevi pojekta

Cilj projekta je valorizacija lokalne ribarske baštine i promocija konzumiranja ribe na inovativan način te poticanje interesa za konzumacijom ribe, osvještavanje o njezinim nutritivnim vrijednostima i prenošenje tradicije ribarstva interpretacijom putem novih tehnologija i unaprijeđenim analognim načinom putem igrifikacije čime se jača uključenost i kod mlađih generacija. RibaAR je neinvazivan, ne šteti okolišu, prilagođen je svim dobnim skupinama, potiče interes, educira, zabavan je i održiv i promiče lokalnu tradiciju.

Očekivani rezultati

1 kvalitetno realiziran projekt koji uključuje aktivnosti očuvanja i vrednovanja nasljeđa ribarske i pomorske tradicije.

Projekt doprinosi valorizaciji lokalne ribarske baštine kroz istraživanje te implementiranjem rezultata istraživanja u stvaranje aplikacije i igrificirane brošure koje na inovativan način promoviraju lokalno ribarsko naslijeđe i potiču interes za daljnim istraživanjem i prenošenjem tradicije.

Partneri

Dječji vrtići „Bubamara" Ližnjan- Scuole dell'infanzia „Coccinella" Lisignano i Osnovna škola dr. Mate Demarina

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 234.734,62 kn, od čega je 234.229,54 kn osigurano bespovratnim sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Razdoblje provedbe projekta

Od studenog 2021. do listopada 2022.


Naziv Projekta

EKO LIŽNJAN 2021 - ECO HERITAGE TASK FORCE

U suradnji sa Općinom Ližnjan i Hrvatskom maticom iseljenika na projektu ECO HERITAGE TASK FORCE koji ima za cilj očuvanje prirodne i kulturne baštine na način da mladi hrvatskih korijena kroz upoznavanje i povezivanje s domovinom svojih predaka, ostave i svoj trag s ciljem doprinosa ekološkoj obnovi i očuvanju hrvatske prirodne i kulturne baštine kroz različite volonterske aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom kao domaćinima održao se projekt ECO LIŽNJAN 2021.

Više od petnaest sudionika hrvatskog podrijetla iz Mongolije, Bolivije, Argentine, Italije, Francuske i Bosne i Hercegovine prikupljali su otpad u priobalju na području Općine Ližnjan, točnije u 7 uvala – Uvala Kala, Vela i Mala draga, Rudine, Kargadur, Punta Uljeva i Lakošaše. Prikupljeno je ukupno 35m³ otpada većinom sitne plastike, ali našlo se tu i odbačenih plastičnih ležaljki, stolica, automobilskih guma i sl.krupnog otpada. Polaznici su na akcije čišćenja priobalja odlazili biciklama te se i na taj način doprinijelo promoviranju zaštite okoliša i zdravog načina života. Posebnost projekta je i to što su im obroci većinom sadržavali ribu pa se na taj način promovirala i poticala konzumacija ribe.

Osim volonterskih radova čišćenja priobalja u popodnevnim satima imali su radionice učenja hrvatskog jezika, radionice o moru na kojima su se upoznali sa ribljim vrstama i ostalim stanovnicima podmorja, izrađivali su i minijature od prikupljenih kamenčića, a i izradili su suvenir od prikupljenih naplavina. Sve aktivnosti odvijale su se uz voditelje Roberta Piršla i Mateja Kokalja te koordinatoricu Barbaru Buršić, voditeljicu Matičine podružnice u Puli. Posjetili su i ostala mjesta općine Ližnjan te arheološki park Nezakcij, razgledali Pulu i prisustvovali nezaobilaznom pulskom filmskom festivalu koji ih je oduševio i kako su rekli za njih je to bio zaista poseban doživljaj gledanja filma. Polaznici su posjetili i središnju Istru te se upoznali sa glagoljicom i kušali lokalne proizvode. Kao kruna svega svakako je rezultat medijske radionice koja je rezultirala kratkim dokumentarnim filmom koji je usmjeren podizanju o važnosti zaštite okoliša na primjeru Općine Ližnjan, a koji će biti u potpunosti montiran do kraja srpnja. Na završnoj večeri koja se održala u utorak 20.srpnja, prisutni su mogli vidjeti dokumentarac i rezultate učenja hrvatskog jezika i upoznavanja baštine kraja kroz skeč koji su pripremili polaznici.

Pitali smo i neke od polaznika što ih se dojmilo i da li će se vratiti u svom angažmanu. Rekli su nam sljedeće:

Iva Puškar, Bosna i Hercegovina: „Bilo nam je prekrasno, puno smo toga vidjeli i naučili, iskusili i doživjeli počevši od čišćenja plaže, vožnje biciklom, izleta i druženja. Uživali smo i htjela bih opet posjetiti Ližnjan i Šišan.“

Yerko Franulić, Bolivija:„ More je prva liga. Volio bih doći opet.“

Macarena, Bolivija: „Iako smo našli puno smeća, priroda je izvrsno očuvana. Mislim da je ovo mjesto prekrasno i preporučujem svima da dođu i vide ove ljepote.“

Marko Ravnić, načelnik Općine Ližnjan – Lisignano koje je partner na projektu, osvrnuo se na projekt: „Veoma smo zadovoljni sa realiziranim projektom, koji je uistinu specifičan na time što su mladi Hrvatskih korijena iz cijelog svijeta, došli u našu općinu u kojoj su osim što su doprinijeli široj zajednici čišćenjem plaža, naučili o kulturnoj i prirodnoj baštini našega kraja ali i o značaju čuvanja okoliša posebice mora i priobalja. Ovim putem se zahvaljujem svim sudionicima te sam uvjeren da će se bar dio njih ponovno vratiti u naše krajeve.“

Natali Palko Zirdum, direktorica Turističke zajednice Općine Ližnjan osvrnula se na benefite projekta:“Na ovakav način daje se naglasak na održivom društvenom razvoju bez nepovoljnog utjecaja na okruženje. Učenjem i upoznavanjem baštine polaznicima se direktno promovira i popularizira ribolovna tradicija i potiče interes uz očuvanje biljnih i životinjskih staništa, a kroz edukativne aktivnosti i konkretne aktivnosti čišćenja uklanjanja se otpad na terenu i naravno ovo je jedan drugačiji način promidžbe destinacije, gdje jasno komuniciramo da smo svjesni onečišćenja i da svatko od nas može pridonijeti i stati šporkuljama na kraj.“

Financiranje projekta osigurano je bespovratnim sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Projekt je u interesu cijele lokalne zajednice i ribarstvenog područja jer se direktno vrše aktivnosti koje doprinose očuvanju i zaštiti okoliša poput eko akcija, edukativnih radionica, recikliranja prikupljenog otpada i stvaranja suvenira, konzumacija ribljih jela i učenje o ribolovnoj tradiciji i baštini.

Na projektu su uz Hrvatsku maticu iseljenika, Općinu Ližnjan – Lisignano i Turističku zajednicu Općine Ližnjan aktivno sudjelovali i komunalno poduzeće Ližnjan Brnestra sa svojim djelatnicima, tvrtka Puls events i obrt Bubić.

Fotografije: pulsevents.hr

Fotografije završne večeri: TZ Ližnjan


Naziv Projekta

LIŽNJANSKA NOĆ 2020

Kratki opis Projekta
Ližnjanska noć mjesto zabave i druženja lokalnog stanovništva i gostiju. Na Ližnjanskoj noći sva čula uživaju, riblja jela ugodna za nepce i njuh, poznati kvalitetni izvođači ugodni uhu i izložba fotografija na temu Ribarstvo u Ližnjanu pravi je užitak za oči.
Projekt je namijenjen lokalnom stanovništvu, te stranim i domaćim gostima i posjetiteljima s područja Istre. Lokacija je dostupna za invalide i slabo pokretne osobe. Manifestacija je tradicionalna i održava se dugi niz godina te je iznimno posjećena. Izložbom na temu ribarstva privući će se ljubitelji fotografije, a onima koji dolaze zbog glazbenih izvođača i ponude ribljih jela daje se jedna dodana vrijednost. Dolaskom velikog broja posjetitelja postiže se multiplikativni efekt jer se popunjavaju smještajni kapaciteti, ostvaruje se veći promet u ugostiteljskim objektima i trgovinama.
U sklopu manifestacije prvi put će se postaviti foto izložba na temu Ribarstvo u Ližnjanu. Fotografije su prikupljene foto natječajem. Osim izložbe fotografija koja promovira tradiciju ribarstva, dobiti će se toplija „slika“ Ližnjanske noći kroz tradiciju. Novost na Ližnjanskoj noći biti će i ponuda ribljih jela te će se time početi i na ovoj manifestaciji promovirati i poticati konzumacija ribljih jela i dati prednost ribljim jelima ispred standardne ponude ćevapa. Vizualnom komunikacijom kroz fotografiju potiče se svjesnost o važnosti ribolovne tradicije za ovo područje koje je nepravedno zanemareno kroz poduzetničke aktivnosti, točnije nije dovoljno valorizirano. Novostečenim spoznajama kroz umjetnički postav, razvija se interes za očuvanjem tradicije kroz nove projekte koji oživljavaju stare zanate na novi način.

Ciljevi Projekta
Dugoročna svrha predloženog projekta nalazi se u poticanju konzumiranja ribljih proizvoda te uključivanja širokog spektra ciljnih skupina koje se upoznaju sa ribarskom tradicijom i baštinom područja Općine Ližnjan s naglaskom na ljubitelje umjetnosti, u ovom slučaju fotografije. Spoj gastronomije i umjetnosti suvremen je koncept razvoja brenda. Gastronomija koja je usko vezana uz ribarstvo i kultura te proizvodi kulturnog turizma koji mogu biti motivom dolaska. Organizacijom Ližnjanske noći u neposrednoj blizini ližnjanskog mola, posjetitelji se dovode direktno na područje gdje se nalaze brodice i ribari. Ponuda ugostitelja – riblja jela novost je na način da se uvodi kao zaseban dio gdje se nude riblja jela. Izložbeni dio zasigurno će privući ljubitelje fotografije koji će se kroz vizualnu komunikaciju približiti tradiciji ribarstva te će se potaknuti interes za istim posebice u djelu promicanja društvene dobrobiti i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima, uključujući ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsku kulturnu baštinu.

Očekivani rezultati Projekta
1 kvalitetno provedena manifestacija koja promovira ribarsko naslijeđe I tradiciju.
Ponuda 1 tradicionalnog recepta pripremljenog na inovativan način
1 izložba fotografija
Održivost projekta očituje se kroz dugogodišnju tradiciju održavanja istog (preko 10 godina) te velikim interesom posjetitelja (oko 4500 posjetitelja). Cilj je uvoditi svake godine najmanje jedan novi način promoviranja konzumiranja ribe i poticati interes za ribolovnu tradiciju. Ostvareni rezultati mogu se vidjeti u obliku povećanog konzumiranja ribe i povećanog interesa za konzumacijom ribe što će potaknuti ugostitelje da prošire svoju ponudu ribljih jela ne samo u ugostiteljskim objektima već i na zabavnim manifestacijama. Održivost se ogleda i kroz način postavke izložbe koja je pokretna, fotografije koje su razvijene koristile su se i koristiti će se na drugim lokacijama.


Ukupna vrijednost Projekta
Ukupna vrijednost projekta iznosi 89.972,44 kn, od čega je 89.972,44 kn osigurano bespovratnim sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Razdoblje provedbe Projekta
Od studenog 2021. do studenog 2022.


Naziv Projekta

Ližnjanska noć u Uvali Kuje

Ližnjanska noć održala se 30.7., upotpunjena spojem gastronomije i foto izložbom posvećenom ribarskoj tradiciji pod nazivom "Ribarstvo u Ližnjanu" postav Udruge Format.

Gastro ponuda bila je obogaćena ribljim jelima gostiju Hook & Cook, a pripremili su i dagnje za koje su nam otkrili odličan recept koji slijedi u nastavku.

Jednostavan obrok gotov za manje od 20 minuta. S receptom se možete poigrati ovisno o tome volite li manje pašte ili više šuga. Skuhajte oko 200 g linguina ili špageta po uputama s vrećice i posolite po želji ali neka budu malo al dente. Na maslinovom ulju u dubljoj tavi popržite 4-5 režanja češnjaka kojeg možete sitno naribati ili nasjeckati. Dodajte cherry pomidorina po želji i sve skupa kratko dinstajte. U istu tavu dodajte oprane pedoče, zalijte sve skupa dobrim brendijem i flambirajte dok alkohol ne ispari. Nakon toga polijte sve dobrim bijelim vinom i ribljim temeljcem, posolite i poparite po želji i poklopite dok se pedoči ne otvore. Dodajte u tavu skuhanu paštu, sitno nasjeckani peršin i dobro pomiješajte, da upije sve gušte. Dobar tek!

Sastojci: 200 g tjestenine linguini ili špageti, 3-4 žlice maslinovog ulja, 4-5 režanja češnjaka, 350-400g pedoča, 1.5 dcl ribljeg temeljca, 1.5 dcl bijelog vina, 250 g cherry pomidorina, mjerica brendija, sol, papar, svježi peršin

Do dugo u noć svirali su neumorni Koktelsi, a nakon njih do sitnih jutarnjih sati prepunu uvalu Kuje sa tisućama posjetitelja, zabavljao je Jole.

Manifestacija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 


Naziv Projekta

RIBARSKA NOĆ I BRODET KUP LIŽNJAN 2020


Kratki opis Projekta
Ribarska noć i brodet kup 2020 koji će se održati 4.7.2020. promoviraju riblja jela i potiču na konzumaciju istih popraćeno zabavom uz glazbene izvođače i zanimljive edukacije na temu podmorja. Uz partnerstvo TZ Fažana, promoviranje tradicije ribarstva i ribljih jela s područja južne Istre uz zabavu i druženje za sve uzraste na lokaciji uz samo more, u znaku ribe i mora, uz more, s mirisom ribljih specijaliteta i okusom odličnih ribljih jela.
Organizacijom Ribarske noći i brodet kupa na ližnjanskom molu, posjetitelji se dovode direktno na područje gdje se nalaze brodice i ribari. U 2020. aktivnosti započinju već u svibnju, uključena je vrtićka skupina iz Ližnjana i Šišana za koje će se prirediti edukativne radionice na temu živih organizama iz mora, te će se na taj način (15.5.2020.-obiteljski dan)mališani i njihovi roditelji upoznati sa ribarskom tradicijom i podmorjem. U sklopu radionice biti će organiziran objed na kojem će se nuditi riblja jela nakon čega će kroz svibanj djeca u vrtiću izraditi materijale na temu ribarstva koji će poslužiti za dizajn promotivnih materijala za manifestaciju i srpnju i za kalendare koji se daruju partnerima na kraju godine. To je način na koji manifestacija „živi“ prije i poslije samog događaja te je vrlo interaktivna i prenosi poruku. Brodet kup će se održati na samoj manifestaciji u finalnoj večeri kada će se natjecati ekipe, a brodet koji se spravlja dijeli se besplatno u biorazgradivim tanjurima, a konzumira se drvenim žlicama i vilicama. Za otpad su osigurane biorazgradive vreće. Edukativna radionica na temu podmorja održati će se i finalne večeri kao i radionica pletenja/krpanja ribarskih mreža. Edukativnu radionicu vodi morski biolog. Dodatna vrijednost za 2020.je i izložba dječjih radova na temu ribarstva te nagrade koje će se dijeliti izraditi će djeca od naplavina. Ovom manifestacijom direktno se potiče konzumacija ribljih proizvoda i promiče se ribarska tradicija i potiče osmišljavanje novih načina uključivanja sudionika i okretanje ka odgojno obrazovnim ustanovama kojima je cilj edukacija, a u ovom slučaju to znanje će se oplemeniti kreativnošću.
Partnerstvo sa TZ Fažanom obogaćuje ponudu i diže manifestaciju na jednu višu razinu te se pruža dodatni prostor za promociju obje manifestacije. S obzirom na iskustvo partnera, projektu se daje na snazi promicanja ribarske tradicije.
Na kraju same večeri zabava i druženje svih prisutnih nastavlja se uz glazbeni program, nastup klape i izvođača zabavne glazbe.


Ciljevi Projekta
Dugoročna svrha projekta nalazi se u poticanju konzumiranja ribljih proizvoda te uključivanja širokog spektra ciljnih skupina koje se upoznaju sa ribarskom tradicijom i baštinom područja Općine Ližnjan. Organizacija manifestacije izravno  doprinosi  promociji  ribarstva i proizvoda ribarstva kroz brodet kup, izravnu konzumaciju ribe podjelom besplatnih porcija brodeta i organizacija radionice Morski svijet izbliza i prikaz ribarskih tradicijskih zanata kao što je pletenje mreže. U program manifestacije uključena je i ližnjanska regata jedrilica (u organizaciji JK Delfin) i balinjerada ( u organizaciji Udruge Ližnjanske maškare)koji će proglašenje pobjednika i podjelu nagrada održati na Ribarskoj noći te na taj način privući dodatne posjetitelje koji su došli zbog drugih događanja.

Demonstarcija korištenja ribarskih alata promiče ribarsku tradiciju i kulturnu baštinu dok riblji specijaliteti koji će se konzumirati na manifestaciji spadaju pod mediteransku prehranu koja je uvrštena na reprezentativnu listu svjetske nematrijalne baštine osnova je cjelokupnoga kulinarskog sustava obale, otoka i dijela zaleđa. Zdrava prehrana utječe na društvenu dobrobit.

Kroz najavu manifestacije stalno se daje naglasak na važnost konzumacije ribe i povećava se svjesnost o nutritivnoj vrijednosti proizvoda ribarstva. Brodet kup direktno utječe na konzumaciju jer se već spravljena jela besplatno dijele, a svi zainteresirani mogu direktno gledati postupak pripreme i naučiti sami spraviti jelo.

Uključivanjem vrtićke skupine na temu ribe i ribarske tradicije izraditi će se vizuali za potrebe promocije manifestacije, a djeca će izraditi i nagrade od naplavina za pobjedničke ekipe (umjesto pehara). Na taj način otvara se mogućnost za izradu kreativnih suvenira od naplavna.

Demonstracija krpanja mreža i ribolovnih tehnika kroz interakciju sa prisutnim posjetiteljima privlače se i motiviraju sve dobne skupine za daljnje istraživanje, razvoj, učenje i bavljenje ribolovom.

Manifestacijom se potiče konzumacija ribljih jela i potiču novi načini pripreme jela te iskušavanje samostalnog kuhanja. Putem edukativnih radionica prenose se zanimljivosti o bogatstvu podmorja i nužnosti kvalitetnog suživota i brizi o prirodi. Prikazom tradicionalnog rada s ribarskim alatima – mreže, konopi, prenosi se tradicija što je vrlo bitno očuvanju iste, povećava se  prepoznatljivost i stvaraju se uvjeti za valorizaciju ribarske tradicije i baštine što u konačnici otvara mogućnsoti za nove poduzetničke ideje i nova radna mjesta. Uključivši najmlađe naraštaje osiguravaju se dobri temelji za doprinos jer su neminovno uključeni i roditelji i odgajatelji koji možda ne bi bili uključeni da nisu preko aktivnosti djece.

Očekivani rezultati Projekta
1 kvalitetno proveden projekt
19 tradicionalnih recepata predstavljenih na inovativan način
1 kvalitetno održana kulinarska manifestacija
2 edukativne radionice
1 gostovanje partnera Projekta
Izrada brošure sa receptima
Održivost projekta očituje se kroz dugogodišnju tradiciju održavanja istog (preko 10 godina) te velikim interesom posjetitelja (oko 2500 posjetitelja). Cilj je svake godine uvesti jedan novi način promoviranja konzumiranja ribe i promovirati mediteransku prehranu koja je i sama uvrštena na listu nematerijalne baštine što doprinosi važnosti promoviranja iste. Svake godine je zabilježena sve veća konzumacija jela od ribe, točnije brodeta koji se dijeli besplatno te je veći broj upita gdje se može kupiti svježa riba. U nadi da će se na ovom području u skorije vrijeme organizirano na prodajnom mjestu nuditi svježa riba, promovira se njezina konzumacija i kod mještana i kod posjetitelja, a istodobno uključivanjem vrtića doprinosi se direktno i na prehranu i na edukaciju najmlađih. 2020. uvesti ćemo i biorazgradive vreće za otpatke te na taj način doprinosimo očuvanju okoliša što rezultira održivošću i nakon provedbe projekta


Partneri
Turistička zajednica Općine Fažana


Ukupna vrijednost Projekta
Ukupna vrijednost projekta iznosi 132.333,61 kn, od čega je 132.040,31 kn osigurano bespovratnim sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Razdoblje provedbe Projekta
Od studenog 2021. do prosinca 2022.


Naziv Projekta

Ribarska noć i brodet kup u Ližnjanu

Plave morske dubine bile su kroz stoljeća izrazito velikodušne prema stanovnicima Ližnjana od kojih su mnogi svoj životni vijek proživjeli kao ribari. Umješnost ribarenja te vještinu pripremanja ribljih jela uspješno čuva tradicionalna ližnjanska fešta koja u jednom danu donosi pregršt uzbuđenja i zabave. Jedriličarska regata "Ližnjanka", Ribarska noć i Brodet kup Ližnjan održale su se 9. srpnja u uvali Kuje na radost svih onih koji su čekali njezin povratak.

Započelo je regatom Ližnjanka u organizaciji Jedriličarskog kluba Delfin. Bilo je zanimljivo, izazovno i zahtjevno. Jedrila se ruta od Pule (otok Veruda/ Fratarski) do Ližnjana (uvala Kuje). Na dionici Pula – Porer bilo je udara bure i preko 35čv. Na brodovima je bilo puno novih članova JK Delfin koji su u timovima sa iskusnim jedriličarima odradili cijelu rutu. Regata se bodovala za Argonaut kup.

Od 18 sati Neven i Marin, prikazali su morski svijet iz neposredne blizine putem radionica za male i velike. Neposredna blizina podrazumijeva spremnike u kojima su se našli raznovrsni stanovnici morskih dubina netom izvučeni ribarskim mrežama i koji su vraćeni u more. Istovremno se mogla razgledati izložba dječjih radova malih Šišanaca i Ližnjanaca iz Dječjeg vrtića Bubamara. Njihovi radovi ukrasili su mjesto održavanja eventa. Partner projekta TZ Fažana doveli su svoje vrijedne ribare koji su pokazali kako se pune igle za ribarske mreže i kako se one krpaju. Dok su posjetitelji razgledavali radove, upoznavali morski svijet uz pomoć Nevena i Marina, učili krpati mrežu, članovi 16 ekipa pripremali su se za natjecanje u spravljanju najboljeg brodeta. Taman kad su se začuli prvi taktovi Redicool benda, zamirisala je kapula. Svaki tim dobio je 12,5 kg svježe ribe (raža, kadel, grdobina, sipa, kanoče) i osnovne sastojke za pripremu brodeta. Svoje „tajne“ sastojke donijeli su sami. Pobjednička ekipa koja je pripremila najukusniji brodet prema ocjenanama tročlanog žirija, bili su ekipa KONOBA. Njihov recept zajedno sa svim ostalim receptima možete pronaći u brošuri/kuharici koja je tiskana u sklopu projekta.

Ukupno 600 porcija brodeta koji se posluživao sa palentom, podijeljeni su besplatno. Nakon proglašenja pobjednika brodet kupa i regate Ližnjanka, nastavilo se uz DJ-a, Funbox band i klapu Rišpet, pogađate, do sitnih sati.

Ribarsku noć u Ližnjanu i Brodet kup organizirala je TZ Općine Ližnjan uz podršku Općine Ližnjan. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a partner na projektu je TZ Općine Fažana.

{gallery}ribarskanoc2022{/gallery} 


Naziv Projekta

EKO LIŽNJAN 2020


Kratki opis Projekta
U suradnji sa Općinom Ližnjan i Hrvatskom maticom iseljenika na projektu ECO HERITAGE TASK FORCE koji ima za cilj očuvanje prirodne i kulturne baštine na način da mladi hrvatskih korijena kroz upoznavanje i povezivanje s domovinom svojih predaka, ostave i svoj trag s ciljem doprinosa ekološkoj obnovi i očuvanju hrvatske prirodne i kulturne baštine kroz različite volonterske aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom kao domaćinima realizirati će se projekt ECO LIŽNJAN 2020. Polaznici (njih 30 iz raznih dijelova svijeta) će volonterski prikupljati otpada u priobalju na području Općine Ližnjan, točnije u 7 uvala – Uvala Kala, Vela i Mala draga, Rudine, Karigadur, Punta Uljeva i Lakošaše.
Osim volonterskih radova, koji se dogovaraju i planiraju u suradnji s domaćinom projekta, sudionici u popodnevnim satima imaju radionice učenja hrvatskog jezika, medijsku radionicu koja će cijelo vrijeme trajanja projekta medijski i promovirati područje FLAG-a preko mreže HMI, te filmska radionica putem koje će filmski dokumentirati aktivnosti na projektu čiji rezultat će biti kratki dokumentarni film koji će biti usmjeren podizanju o važnosti zaštite okoliša na primjeru Općine Ližnajn te će se održati kreativne radionice, upoznavanje s hrvatskom kulturom, zajednička druženja i izlete.
Projekt načelno traje od 10 do 15 dana (u dogovoru s partnerom) u ljetnim mjesecima nakon završetka studijske godine, budući da su većinom sudionici studentska populacija. Kao rezultat projekta biti će i promocija ovog područja kroz medije i putem dokumentarnog filma koji će se snimati sa polaznicima za vrijeme njihova boravka. Ovakav oblik eko akcije u neprekidnom trajanju 10 dana polučiti će konkretne rezultate, očistiti će se veliki obalni pojas, te se podiže ekološka svijest među lokalnom zajednicom koja će se moćo pridružiti volonterima. Polaznici će imati radionice na temu utjecaja otpada na morske organizme i izrađivati će suvenire te dati konkretne prijedloge za izradu istih. Na ovakav način daje se naglasak na održivom društvenom razvoju bez nepovoljnog utjecaja na okruženje. Učenjem i upoznavanjem baštine polaznicima se direktno promovira i popularizira ribolovna tradicija i potiče interes uz očuvanje biljnih i životnijskih staništa kroz eduaktivne aktivnosti i konkretne aktivnosti uklanjanja otpada na terenu. Polaznici će koristiti bicikle koje su neophodne za dolazak do plaža, na način korištenja bicikala se smanjuje zagađivanje i doprinosi se promoviranju zaštite okoliša i zdravog načina života.

Ciljevi Projekta
Očuvanjem prirodne i kulturne baštine u ribarstvenim i akvakulturnim područjima osim čišćenja okoliša, prikupljanja otpada te ublažavanja učinaka klimatskih promjena kroz edukativne radionice i osvještavanje lokalne zajednice doprinosi se i ekološkoj obnovi i očuvanju hrvatske prirodne i kulturne baštine kroz različite volonterske aktivnosti u suradnji s lokalnom zajednicom kao domaćinima.
daje se naglasak na održivom društvenom razvoju bez nepovoljnog utjecaja na okruženje. Učenjem i upoznavanjem baštine polaznicima se direktno promovira i popularizira ribolovna tradicija i potiče interes uz očuvanje biljnih i životnijskih staništa kroz eduaktivne aktivnosti i konkretne aktivnosti uklanjanja otpada na terenu.
Povezuju se mladi te se stvaraju nova prijateljstva s mogučnošću stalnog nastanjivanja i povratka u Hrvatsku. Ovakvim projektom se radi i na promidžbi područja FLAG-a zbog medijskog praćenja i iz razloga što su mladi koji će doći iz različitih dijelova svijeta i služe se novim tehnologijama i objavam putem društvenih mreža što multiplicira objave i dopire do većeg broja ljudi kod kojih se može potaknuti interes za cjeloživotim učenjeme i stvaranjem novih radnih mjesta u ribarstvenom i akvakultrunom području što doprinosi i jačanju uloge ribarstvenih zajednica te se stvaraju suradničke i prijateljske mreže iseljenika i lokalne zajednice kroz aktivnosti koje uključuju predstavnike obiju strana.

Očekivani rezultati Projekta
1 kvalitetno proveden projekt
7 očišćenih uvala
1 prototip proizvoda nastao recikliranjem
Eduakcija 30 volontera
Projekt je u interesu cijele lokalne zajednice i ribarstvenog područja jer se direktno vrše aktivnosti koje doprinose očuvanju i zaštiti okoliša poput eko akcija, edukativnih radionica, recikliranje prikupljenog otpada i stvaranje suvenira, konzumacija ribljih jela i učenje o ribolovnoj tradiciji i baštini.


Partneri
Općina Ližnjan - Lisignano


Ukupna vrijednost Projekta
Ukupna vrijednost projekta iznosi 80.182,75 kn, od čega je 74.606,00 kn osigurano bespovratnim sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Razdoblje provedbe Projekta
Od studenog 2019. do studenog 2020.


2019

Naziv Projekta

RIBARSKA NOĆ I BRODET KUP 2019

Kratki opis Projekta

Kako je Ližnjan ribarsko mjesto u kojem ne postoji ribarnica, cilj je ovom manifestacijom potaknuti potencijalne gospodarske subjekte da pruže takvu ponudu na području Ližnjana. Brodet kup privlači veliki broj ljudi jer se mogu kušati jela spravljena od strane amatera i profesionalaca. Brodet će se dijeliti besplatno u biorazgradivim tanjurima te će se konzumirati drvenim vilicama. Kako je konzumacija ribe na pučkih feštama vrlo malo, primat su preuzeli čevapi koji nisu tradicionalno jelo ovog podneblja, smatramo da ovakvim manifestacijama potičemo konzumaciju ribljih jela i pokazujemo kako je interes za ribljim jelima veliki i u porastu. Prikazati će se i novi načini filetiranja ribe. Osim konzumacije ribljih jela ove godine na Ribarskoj noći održati će se i edukacijska radionica na kojoj će morski biolog i edukator pokazati žive organizme i ispričati zanimljivosti o njima te tako potaknuti svjesnost o bogatstvu podmorja i nužnost kvalitetnog suživota i brizi o prirodi te o značaju kvalitetne prehrane te će prikazati i tradicionalni rad s ribarskim alatima – mreže, konopi.

Ciljevi Projekta

Demonstarcija korištenja ribarskih alata promiče ribarsku tradiciju i kulturnu baštinu dok riblji specijaliteti koji će se konzumirati na manifestaciji spadaju pod mediteransku prehranu koja je uvrštena na reprezentativnu listu svjetske nematrijalne baštine osnova je cjelokupnoga kulinarskog sustava obale, otoka i dijela zaleđa. Međusobna veza prirodnih resursa i ljudskih potreba te posljedično i ljudske vještine, odražava se na prehrani stanovnika.

Brodet kup direktno pridonosi povećanju svijesti o važnosti konzumacije s obzirom na to da se tijekom medijske kampanje i najava manifestacije daje naglasak na ribljim jelima te njihovoj nutritivnoj vrijednosti. Porcije brodeta dijeliti će se besplatno te na taj način direktno će se utjecati na konzumaciju.

Očekivani rezultati Projekta

1 kvalitetno provedena manifestacija koja promovira ribarsko naslijeđe I tradiciju.

1 kvalitetno provedena kulinarska manifestacija

16 tradicionalnih recepata pripremljenih na inovativan način

1 radionica filetiranja

1 edukativna radionica i prikaz korištenja ribarskih alata

400 porcija brodeta besplatno podijeljenih

Projekt je namijenjen lokalnom stanovništvu, te starnim i domaćim gostima i posjetiteljima s područja Istre. S obzirom na tematiku i način na koji je manifestacija koncipirana, zanimljiva je za sve dobne skupine jer edukativne radionice na temu podmorja privući će najmlađe dok će prikaz korištenja ribarskih alata biti zanimljiv svim dobnim skupinama, a natjecanje u kuhanju srednjem uzrastu i starijima koji imaju iskustva u spravljanju ribljih jela te želju za prenošenjem tradicionalnih recepata.

Partneri

SRU MARLERA

Ukupna vrijednost Projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 78.616,66 kn, od čega je 78.256,14 kn osigurano bespovratnim sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Razdoblje provedbe Projekta

od lipnja 2019. do prosinca 2019.

 

Ribarska noć i Brodet cup

Sportsko-zabavan-edukativan-gastro-glazbeni program u kojem slavimo sve ono dobro što nam dolazi iz plavih morskih dubina. Manifestacija koja je u potpunosti i u svakom pogledu posvećena tradiciji mjesta, moru i ribarima i ove godine održana je u subotu 6. srpnja u našem Ližnjanu.

Dan je započeo sportski uz još jednu Jedriličarsku regatu a nastavilo se uz edukativne radionice Morski svijet izbliza" , "Pletenje mreže" i "Kako filetirati ribu" gdje su i mali i veliki imali priliku naučit ćete nešto novo o životu koji nam donosi jadransko plavetnilo.

Ližnjanske su ulice nekada bile ispunjene dječjom igrom i smijehom, a nije manjkalo ni buke koju su proizvodili metalni kotači na improviziranim dječjim vozilima - karićima. U ta su nas vremena ponovo vratili Ližnjanci i njihovi gosti koji su sudjelovali u još jednoj Balinjeradi i Trki na prstenac na karićima.

Na neizostavanom Brodet kupu otkrili su se novi kulinarski talenti, a porcije brodeta dijelile su se BESPLATNO! Ribarski je mulo u Ližnjanu bio prepun što domaćih, što stranih posjetitelja koji su se svojski trudili doći do barem jedne porcije brodeta koji se dijelio besplatno, pa je u samo pola sata nakon dovršetka natjecanja planulo svih 400-ak porcija ove fine primorske delicije.

 https://www.youtube.com/watch?v=mg5HHDgKgKM

 https://www.liznjan.hr/index.php/novosti/396-ribarska-noc-u-liznjanu-subota-06-07-2019

 http://www.regionalexpress.hr/site/more/veeras-najbolja-feta-u-istri-ribarska-no-u-linjanu

https://www.glasistre.hr/istra/odrzana-jos-jedna-vrlo-uspjesna-ribarska-nocfesta-od-srca-posvecena-moru-i-ribarima-592403

 

Za iznajmljivače

Za vikendaše

Turistički ured

Turistička zajednica Općine Ližnjan

Krasa 7
52204 Ližnjan
Tel: +385 52 578 426
E-mail: 
info@liznjaninfo.hr 
tic@liznjaninfo.hr 

EU fondovi

InfoCovid