Za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu, potrebno je slijedeće:

Posjedovati važeće Rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Zahtjev se predaje u ISTARSKA ŽUPANIJA UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, SPLITSKA 14, 52100 PULA.

Telefon: 052/371-182.

Na ulazu objekta istaknuti natpis s oznakom vrste i kategorije objekta (standardizirana ploča). Ovlaštena poduzeća za proizvodnju standardiziranih ploča jesu:

  1. Greis d.o.o., Most Raša bb, 52223 Raša, t. 0911852287, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
  2. Negras d.o.o., Županićeva 6, 52440 Poreč, t. 052 431046;
  3. Kordun - marketing d.o.o. Matka Laginje 10, 47000 Karlovac, t. 047 645561, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
  4. Jaguar d.o.o., Hrvojeva 6, 21000 Split, t. 021 343888, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
  5. Binar d.o.o., Livanjska 12, 21000 Split, t. 021 344442, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
  6. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić, Put Nina 129a, 23000 Zadar, t. 023 220655, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
  7. Tramax d.o.o., Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split, t. 021 548808, e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
  8. Skripta tisak d.o.o., F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, fax: 031/215-960; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  9. Condor B&B d.o.o., Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Na ulazu u smještajnu jedinicu postaviti brojčanu oznaku, ukoliko u objektu postoje više smještajnih jedinica.

Istaknuti cjenik u svakoj smještajnoj jedinici. Cjenik mora biti u eurima, na njemu moraju biti naznačene sve usluge koje se nude te informacija o plaćanju turističke pristojbe. 

Vidno istaknuti oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.

Izdavati račune gostima za izvršenu uslugu. Račun mora sadržavati slijedeće informacije: broj računa i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj pružatelja usluge (iznajmljivača) koji je ispostavio račun; ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena​; količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga (npr. 2 noćenja); ukupni iznos naknade. Obavezno navesti slijedeće: Napomena: oslobođeno PDV-a prema čl.90.st.2. Zakona o PDV-u.
Račun se izdaje u 2 primjerka i nije ga potrebno fiskalizirati. 

Voditi Knjigu evidencije o prometu.

Vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora.  Potrebno je imati dokaz o slanju odgovora na prigovor (čuvati godinu dana). Primjer prigovora možete preuzeti preko linka:

Prigovor HRV

Prigovor IT

Prigovor ENG

Prigovor DE

 

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Ostale obrasce za podnošenje zahtjeva za kategorizaciju moguće je preuzeti putem slijedeće poveznice.

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

Važeći propisi iz oblasti turizma i ugostiteljstva dostupni su na poveznici. 

 

Turistička pristojba

Iznajmljivači (pružatelji usluga u domaćinstvu) obvezni su plaćati turističku pristojbu u paušalnom iznosu za glavne i pomoćne krevete. Uplatnice sa svim podacima za uplatu turističke pristojbe u paušalnom iznosu nalaze se na web stranici www.evisitor.hr pod stavkom Financije - Uplatnica.

Paušal plaća se prema registriranim osnovnim i pomoćnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Turistička inspekcija Državnog inspektorata vodi evidenciju naplate paušala boravišne pristojbe.

Visina godišnjeg paušala turističke pristojbe u 2024. godini za sva naselja Općine Ližnjan (Ližnjan, Šišan, Jadreški, Valtura i Muntić) iznosi 60,00 € po osnovnom i pomoćnom krevetu.

Zakon o turističkoj pristojbi

 

Turistička članarina

Slijedom Zakona o članarinama turističkim zajednicama (NN52/19) iznajmljivači (pružatelji usluga u domaćinstvu) su obavezni plaćati turističku članarinu u paušalnom iznosu od 5,97 €/45,00 kuna po krevetu za osnovne krevete, te za pomoćne krevete navedeni iznos umanjen za 50% po krevetu (NN14/20). Paušalni iznos turističke članarine moguće je platiti odjednom do 31. srpnja tekuće godine, ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine. Turistička članarina podnosi se Poreznoj upravi putem Obrasca TZ 2, kojeg se može kupiti u knjižari ili skinuti sa internet stranice.

Rok za podnošenje Obrasca TZ2 nadležnoj Poreznoj upravi je 15. siječnja tekuće godine, za obračunsko razdoblje u tekućoj godini, a prema podacima iz prethodne godine (maksimalan broj kreveta iz prethodne godine, iznos primitaka iz prethodne godine). Osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljske usluge u domaćinstvu prvi put ishoditi rješenje u tekućoj godini podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja, godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

IBAN za uplatu Turističke članarine je: HR2310010051723527154, model HR67; poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača – nosioca rješenja.

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama 

 

Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja i PDV

Iznajmljivači su obavezni plaćati porez na dohodak od samostalne djelatnosti iznajmljivanja u paušalnom iznosu (pružatelji usluga u domaćinstvu) prema dobivenim uplatnicama i uputama nadležne Porezne uprave.

Iznajmljivači koji surađuju sa agencijama koje svoje sjedište imaju u drugim zemljama EU-a (npr. Booking.com) imaju obvezu plaćanja PDV-a (po stopi 25%) na izvršenu uslugu (proviziju), sukladno članku 154. stavku 4. Pravilnika o porezu  na dodanu vrijednost (NN79/13 i 85/13). Prema članku 75. stavka 1. točke 6. spomenutog Zakona porezni obveznik - građanin privatni iznajmljivač, koji ima sjedište u tuzemstvu obvezan je zatražiti izdavanje PDV identifikacijskog broja u slučaju kada mu usluge obavlja porezni obveznik koji ima sjedište u drugoj državi članici. PDV identifikacijski broj izdaje nadležna Porezna uprava.   

Uputstva Porezne uprave za građane - obveznike plaćanja poreza na dohodak od iznajmljivanja dostupna su ovdje.

Prezentacija Porezne uprave "Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

 

Obaveza prijave i odjave gostiju turističkoj zajednici

Pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu dužne su u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima se pruža usluga noćenja u smještajnom objektu, a u roku od 24 sata od odlaska i odjaviti njihov boravak.

Prijava i odjava turista turističkoj zajednici obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor.

Obavještavamo vas da je Ministarstvo turizma i sporta razvilo mobilnu aplikaciju "eVisitor" u sklopu projekta Hrvatski Digitalni Turizam.
Mobilna aplikacija eVisitor je besplatna te je namijenjena svim obveznicima, a cilj aplikacije je olakšati izvršavanje njihovih zakonskih obaveza vezanih za turističku pristojbu.
Aplikacija omogućuje prijavu i odjavu turista smještenih u turističkim objektima te uvid u obračun i kontrolu naplate turističke pristojbe. Navedena aplikacija je dostupna za preuzimanje na Google Store i AppStore.
Upravljanje mobilnom aplikacijom eVisitor je u nadležnosti Ministarstva turizma i sporta.

 

Obaveza prijave i odjave gostiju u Policijsku postaju

Uvjeti za odobravanje ulaska, boravka i rada stranaca propisani su odredbama Zakona o strancima (Narodne novine, br. 133/20), Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 66/19, 53/20, 144/20) te pripadajućim podzakonskim aktima.

Državljani trećih zemalja (državljani zemalja koje nisu članice EGP-a) mogu boraviti u Republici Hrvatskoj na kratkotrajnom boravku do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (90 dana boravka se može iskoristiti jednokratno ili višekratno). Državljanin treće zemlje za vrijeme kratkotrajnog boravka mora imati prijavljen smještaj. Smještaj je dužna prijaviti pravna ili fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj.

Prijava i odjava turista Policijskoj postaji obavlja se isključivo elektronski putem sustava eVisitor.

Pružatelj usluge smještaja, u smislu članka 177. st.1. Zakona o strancima (NN 133/20) koji glasi „…smještaj državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku dužna je prijaviti pravna i fizička osoba koja je strancu pružila smještaj (pružatelj smještaja) u roku od jednoga dana od dolaska stranca na smještaj.“ – dužan je izvršiti prijavu u roku od 24 sata. Kršenje ovih odredbi za posljedicu imaju sankciju novčanog kažnjavanja od 300,00 do 2.000,00 HRK za fizičku, odnosno od 5.000,00 do 7.000,00 HRK za pravnu osobu te od 500,00 HRK do 3.000,00 HRK za odgovornu osobu u pravnoj osobi.

Pružatelj usluge smještaja prilikom saznanja ili utvrđivanja nezakonitih radnji od strane gostiju, ili korištenja kratkotrajnog (tzv. turističkog) boravka suprotno svrsi (nezakoniti rad, nezakoniti boravak i sl.) dužan je o istom izvijestiti nadležno tijelo Ministarstva, u protivnom čini prekršaj pomaganja nezakonitih migracija, odnosno kazneno djelo iz čl.135. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12) „Protuzakonito zapošljavanje“.

 

Prezentacija smještajnog objekta na stranicama turističke zajednice

Svi iznajmljivači imaju mogućnost prezentirati vlastiti smještajni objekt na web stranicama Turističke zajednice Općine Ližnjan. Potrebno je e-mailom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) dostaviti 10 kvalitetnih fotografija (eksterijer, interijer – kuhinja, kupaonica, spavaća soba/sobe za svaki pojedini apartman/sobu) i Vaše kontakt informacije koje uključuju i e-mail, telefon i web stranicu (ukoliko je imate). 

 

Turistička inspekcija

U cilju sprečavanja neregularnosti prilikom obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja ugostiteljskih usluga te neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti ili pružanja ugostiteljskih usluga (poput npr. iznajmljivanja smještajnih kapaciteta „na crno“), sve uočene nepravilnosti mogu se prijaviti Turističkoj inspekciji koja djeluje pri Državnom inspektoratu te obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa kojima se uređuju način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge i/ili pružaju usluge u turizmu

Uvid u ostale zakone koji reguliraju područje turističko – ugostiteljske djelatnosti s naglaskom na Zakon o pružanju usluga u turizmu i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, moguće je realizirati putem linka.

 

Zaštita osobnih podataka

Iznajmljivači (pružatelji usluga u domaćinstvu) dužni su obavijestiti turiste o prikupljanju osobnih podataka radi evidentiranja turista u sustav eVisitor. Obavijesti na različitim jezicima mogu se preuzeti u nastavku:

Prikupljanje osobnih podataka - hrvatski

Prikupljanje osobnih podataka - talijanski

Prikupljanje osobnih podataka - engleski

Prikupljanje osobnih podataka - njemački

Prikupljanje osobnih podataka - slovenski

Prikupljanje osobnih podataka - francuski

Prikupljanje osobnih podataka - ruski

Prikupljanje osobnih podataka – češki 

 

Safe stay in Croatia - upute

 

Za iznajmljivače

Za vikendaše

Za nautičare

Turistički ured

Turistička zajednica Općine Ližnjan

Krasa 7
52204 Ližnjan
Tel: +385 52 578 426
E-mail: 
info@liznjaninfo.hr 
tic@liznjaninfo.hr 

EU fondovi