Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Općine Ližnjan uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Više o pravu na pristup informacijama možete pronaći na web portalu http://www.pristupinfo.hr/o-povjereniku-za-informiranje/

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Ližnjan putem obrasca Zahtjev za pristup informacijama koji možete pronaći na  http://www.pristupinfo.hr/ostvarivanje-prava-na-pristup-informacijama/

Zahtjev se može dostaviti:

- poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Ližnjan, Krasa 7, 52204 Ližnjan

- telefaksom na broj:  +385 (0)52 578 427

- elektroničkom poštom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- osobno u Uredu Turističke zajednice Općine Ližnjan, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Službenik za informiranje: Natali Palko Zirdum

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Naplata stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija - uputa

Obrazac - Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac - Zahtjev za dopun ili ispravak informacije

Obrazac - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

For Accommodation Owners

Vacation Houses or Apartments

Tourist office

Ližnjan Tourist Board

Krasa 7
52204 Ližnjan
Tel: +385 52 578 426
E-mail: 
info@liznjaninfo.hr 
tic@liznjaninfo.hr 

EU fondovi