Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica Općine Ližnjan uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Više o pravu na pristup informacijama možete pronaći na web portalu http://www.pristupinfo.hr/o-povjereniku-za-informiranje/

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Ližnjan putem obrasca Zahtjev za pristup informacijama koji možete pronaći na  http://www.pristupinfo.hr/ostvarivanje-prava-na-pristup-informacijama/

Zahtjev se može dostaviti:

- poštom na adresu: Turistička zajednica Općine Ližnjan, Krasa 7, 52204 Ližnjan

- telefaksom na broj:  +385 (0)52 578 427

- elektroničkom poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- osobno u Uredu Turističke zajednice Općine Ližnjan, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Službenik za informiranje: Natali Palko Zirdum